Jeugd

Beste ouders/ verzorgers,

Het seizoen 2015/2016 is alweer een aantal weken onderweg. Zoals wij eerder bij de selectie
procedure hebben gemeld, hebben we met name in de selectie teams ruimte gehouden om kinderen
te kunnen doorschuiven. De HJO-O heeft in de selectie samenstelling die ruimte gehouden om
talentvolle spelers van een lager team bij een goede ontwikkeling lopende het seizoen op een hoger
niveau te kunnen laten spelen. Hier volgt de HJO-O het beleid zoals deze ook op basisscholen wordt
ingezet, ook hier wordt een kind als zij / hij bovenmatig presteert ingedeeld in een zogenaamde plus
klas.

Het hoofddoel van de jeugdopleiding bij vv de Weide is niet om elk team kampioen te laten worden,
maar is gefocust op het opleiden van spelers naar een zo hoog mogelijk niveau. Dit betekend voor
ons dat elke speler op haar / zijn niveau met voetbal bezig is en dus ook op haar / zijn niveau sport
beleefd en uitvoert.

Bij het nieuw gevormde 4:4 mini f pupillen op de woensdagmiddag (trainingsmoment) en
zaterdagmorgen (onderlinge wedstrijden) komen wellicht al een aantal spelers in aanmerking om
overgeplaatst te gaan worden naar een hoger f-team , 7:7.
Wij denken er goed aan te doen u uiteen te zetten hoe procedure is wanneer de situatie zich
voordoet dat een speler mogelijk in aanmerking komt voor overplaatsing naar een hoger team, niet
alleen bij de reeds genoemde 4:4 mini f pupillen maar binnen de gehele onderbouw, te weten
kabouters, f pupillen, e pupillen en d pupillen.

Wanneer een speler opvalt dan wordt zijn of haar naam doorgegeven aan de HJO-O. Afhankelijk van
de sectie waarin de genoemde speler uitkomt, zal de HJO-O een scoutingsverzoek uitzetten.
De scout kan een lid zijn van de groep scouts onder leiding van Ben Schutte maar ook een
selectietrainer of een lid van de HJO-O kan gevraagd worden om een speler te gaan bekijken.
Indien nodig kan een speler door meerdere personen bekeken worden. Van de beoordelaar wordt
verwacht dat hij/zij kan inschatten in welk team de betrokken speler zou kunnen gaan uitkomen.

De beoordelingsresultaten worden aangeleverd bij de HJO-O, als uit de beoordeling blijkt dat een
speler mogelijk naar een hoger team kan dan wordt hij/zij uitgenodigd om een aantal keer te komen
meetrainen met het team waarvan de beoordelaar heeft ingeschat dat hij/zij in hoort.
Indien mogelijk wordt de betrokken speler tijdens deze trainingen nogmaals beoordeeld door een
scout, selectietrainer of een lid van de HJO-O.
In ieder geval wordt de trainer gevraagd zijn/haar bevindingen te delen met de HJO-O.

Vervolgens worden alle bevindingen naast elkaar gelegd en wordt de beslissing genomen of, en zo ja,
in welk team de betrokken speler geplaatst gaat worden.
Alvorens deze beslissing bekend wordt gemaakt zal er vanuit de HJO-O contact worden gezocht met
de ouders/verzorgers van de desbetreffende speler.

De beslissing om een speler in een hoger team te laten uitkomen is dus altijd een weloverwogen en
breed gedragen beslissing!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen
hebben dan vernemen wij deze graag van u.

Met vriendelijke groet,

HJO-O

Eric Stuivenberg

Bert Elsinga

Erwin Jonkman

Erwin van Walsem

Danny Zilverberg

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361