Instructies voor leiders / trainers

Uitnodigingen voor de Weide teams om deel te nemen aan toernooien

Beste leider(s)/trainer(s),


Elk jaar weer krijgt de Weide vele uitnodigingen om deel te nemen aan verschillende toernooien. Voorheen was het gebruikelijk dat elke uitnodiging door de toernooicommissie werd doorgestuurd naar de coördinatoren, die het op hun beurt weer door sturen naar de leiders en trainers van de verschillende teams. Vanaf vorig seizoen heeft dit op een andere manier plaatsgevonden. Dit jaar gaan we het weer op dezelfde manier doen.


Alle uitnodigingen worden verzameld door de toernooicommissie. De uitnodigingen worden verzameld in een overzicht waarin zoveel mogelijk informatie wordt weergegeven. Deze lijst wordt regelmatig geüpdate en op de website van de weide gepubliceerd. Deze lijst is te vinden onder het kopje Toernooien van de website van vv de Weide. De leider of trainer van elk team kan op deze manier een keuze maken uit de verschillende uitnodigingen om zo deel te nemen aan een toernooi.


Om je aan te melden voor een toernooi kun je de benodigde uitnodiging opvragen bij de toernooicommissie, waarna aanmelding dan door de leider / trainer zelf gedaan kan worden. Wanneer de aanmelding bevestigd wordt door de organiserende vereniging,
ontvangt de toernooicommissie daar graag een bevestiging van, zodat er ook een schema kan worden opgesteld, waarin
overzichtelijk is weergegeven welke teams aan welke toernooien mee gaat doen. Dit kan voor een ander team doorslaggevend zijn, om voor een specifiek toernooi te kiezen.


Voor als er vragen zijn of als er hulp nodig is voor het aanmelden, kan er een mail gestuurd worden naar
toernooicommissie@vvdeweide.nl. Ook voor uitnodigingen die jullie zelf hebben gekregen maar niet in het overzicht staan kan dit
mailadres gebruikt worden.


Als de Weide zien we graag dat teams deelnemen aan toernooien, maar dit is uiteraard niet verplicht. Wel wordt verwacht dat
deelgenomen wordt aan een eigen toernooi (door de Weide georganiseerd) als dit voor de betreffende team van toepassing is.


Namens de toernooicommissie,
Robert Riesthuis.

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361