Contributie bij v.v. De Weide

Voor alle leden van v.v. De Weide geldt dat zij verplicht zijn om de contributie via automatische incasso te laten innen. Dit gebeurt op de eerste werkdag van ieder kwartaal. Ongeveer veertien dagen voor de incasso ontvangt u een factuur per e-mail als aankondiging. Dit geeft u de gelegenheid om te zorgen voor voldoende saldo voor de incasso. Denkt u er alstublieft aan om bij wijziging van uw e-mailadres, deze ook aan de club door te geven. De contributiebedragen zijn inclusief kledingbijdrage, bondscontributies en spelerspas.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 01-01-2024 totdat er door de ledenvergadering nieuwe bedragen worden vastgesteld. Bepalend voor indeling in een sectie is de leeftijd op 1 Januari in een seizoen. 

Sectie Contributie Accommodatie Per seizoen Per Kwartaal
Senioren Veld € 221,00 € 32,00 € 253,00 € 63,25
jo19 € 175,00 € 32,00 € 207,00 € 51,75
jo17 € 168,00 € 32,00 € 200,00 € 50,00
jo14/jo15 € 160,00 € 32,00 € 192,00 € 48,00
jo12/jo13 € 148,00 € 32,00 € 180,00 € 45,00
jo10/jo11 € 142,00 € 32,00 € 174,00 € 43,50
jo08/jo09 € 136,00 € 32,00 € 168,00 € 42,00
jo07 € 91,00 - € 91,00 € 22,75
Kabouters 4 en 5-jarigen € 0,00 - € 0,00 € 0,00
Senioren 35+,45+ of 7x7 € 107,00 - € 107,00 € 26,75
Zaalvoetbal competitie* € 135,00 - € 135,00 -
Verenigingslid € 50,40 - € 50,40 -

* Voor zaalvoetballers die ook spelend lid zijn geldt dat ze een korting van 35 euro per seizoen krijgen. Deze contributie wordt geïncasseerd in twee delen in oktober en januari. 

Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bijvoorbeeld), zullen wij u een betalingsherinnering sturen per e-mail met het verzoek om binnen veertien dagen zelf te betalen. Indien er ook dan geen betaling volgt, sturen wij u een aanmaning met een betaaltermijn van zeven dagen. Ontvangen wij dan opnieuw de betaling niet binnen die termijn, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Hierin wordt de gang naar het incassobureau aangekondigd indien u niet binnen veertien dagen betaald. 

Na deze termijn zal bij uitblijvende betaling de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Verdere maatregelen zoals het innemen van de KNVB voetbalpas van het betreffende lid en bijbehorend speelverbod behoren ook tot de maatregelen die het bestuur op dat moment kan nemen. Hieronder wordt dit proces schematisch weergegeven:

v.v. De Weide Incasso procedure
Facturatie 14 dagen voor de incasso   Herinnering indien betaling niet gelukt  

Ingebrekestelling na 7 dagen

 
           
  Incasso 1e werkdag van het kwartaal   Aanmaning na 14 dagen   Overdracht naar incassobureau na 14 dagen