Informatiebijeenkomst commissies 16 Oktober

Beste leden van v.v. de Weide,

Binnen v.v. de Weide is het sinds jaar en dag een goed gebruik om twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar te houden. Maar volgens de statuten is het slechts noodzakelijk dat er één ALV binnen zes maanden na afloop van het seizoen gehouden wordt. Het bestuur van v.v. de Weide heeft dit voorjaar dan ook geen ALV gehouden.

Echter het bestuur hecht er wel veel waarde aan dat aan leden de mogelijkheid geboden wordt kennis te nemen van het reilen en zeilen binnen v.v. de Weide. Daarom is het idee opgevat om een informatiebijeenkomst te houden, waarbij een vijftal commissies binnen v.v. de Weide de mogelijkheid hebben leden en ouders van leden aan te geven waar zij mee bezig zijn, en waar zij in de praktijk zoal tegen aan lopen.

 

Daarom willen we jullie uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Deze zal gehouden worden op:

Maandag 16 oktober 20:00 uur

Kantine v.v. de Weide

Op deze avond zullen de volgende commissies zich presenteren:

Kleding – en materialen  Mark Terpstra
Sponsorcommissie  (nader te bepalen wie)
Vrijwilligerszaken Gert-Jan Puper
Jeugdcommissie  Maurice Lunenborg
AllUnited / Ledenportaal / Website Henri de Boer

 

Deze commissies zullen een presentatie houden. Het biedt u dé gelegenheid om op één avond met veel betrokken personen binnen de vereniging kennis te maken en geïnformeerd te worden waar deze commissies zich mee bezig houden. Kortom een unieke kans!

De commissie zal worden gevraagd een korte presentatie voor te bereiden en daarnaast wordt de gelegenheid gegeven vragen te stellen aan de commissies. Na afloop is er uiteraard ook voldoende ruimte om in een meer informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.

Dus het bestuur van v.v. de Weide en de commissies rekenen op uw aanwezigheid. De koffie staat klaar en na afloop kan er uiteraard een drankje genuttigd worden!

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. de Weide

Nieuws Overzicht