Nieuw jeugdbeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld!

In de ALV van afgelopen december is het nieuwe jeugdbeleidsplan 2023-2026 vastgesteld. Ondertitel is Plezier, ambitieus en betrokken.

Plezier, Ambitieus en betrokken

Het vorige jeugdbeleidsplan was verouderd en de nieuwe jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw actueel plan waarin de belangrijkste doelen voor het jeugdvoetbal staan. De hercertificering van onze lokale status vanuit de KNVB heeft ons ook inzicht gegeven in te ontwikkelen punten die we in het plan hebben opgenomen. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met een brede vertegenwoordiging vanuit de vereniging van mensen die dichtbij het jeugdvoetval staan. Zo hebben een aantal trainers, leiders en trainingscoördinatoren meegedacht over de koers die we moeten gaan als vv de Weide de komende jaren.

Het nieuwe beleidsplan is met veel enthousiasme ontvangen en zal aan de KNVB worden doorgestuurd. Dit om de hercertificering als lokale status af te ronden. In het beleidsplan zijn de belangrijkste doelen en speerpunten voor de komende drie jaren opgenomen. Het plan is een visiedocument, in jaarplannen wordt vormgegeven hoe we de doelen en speerpunten per jaar gaan invullen. Dit doen we samen met de technische en organisatorische stafgroep die ons ook heeft meegeholpen om het Jeugdbeleidsplan te maken.

Daarnaast houden we regelmatig peilstokmomenten om te kijken of we de juiste dingen nog doen en of ze op de juiste wijze gebeuren.

We zijn al begonnen met de invulling van de doelen en speerpunten, zo hebben we al trainingscoördinatoren aangesteld en is er een interne trainerscursus gestart voor ouders die als trainer een team trainen!

De belangrijkste doelstellingen en speerpunten zijn in een infographic neergezet die hieronder is te zien. 

De Jeugdcommissie

v..v. de Weide 

Downloads:

Nieuws Overzicht