Niemand buitenspel!

Voetbalclub v.v. de Weide en ING slaan handen ineen zodat ieder kind kan voetballen.

Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het financieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te betalen. Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Regelingen die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. V.v. de Weide en ING zorgen er samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Nederlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kunnen voetballen. Vanaf dit seizoen beschikt v.v. de Weide over een financieel contactpersoon die gezinnen gaat helpen met het aanvragen van de juiste (lokale) regelingen te vinden zodat meer kinderen kunnen voetballen.


Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan

Tjeerd de With, voorzitter v.v. de Weide: “Ook op onze club merken we bij leden dat de contributie of voetbalkleding om wat voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voetballen. We zijn blij dat we met hulp van onze financieel contactpersoon daarbij kunnen helpen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelingen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel contactpersoon hebben die gezinnen hierbij gaat helpen. Zo kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”

 

Regelingen voor mensen met kleine beurs

Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De financieel contactpersoon op de club kan hier gezinnen bij helpen. Dit kan een vrijwilliger zijn van de club of een ING-medewerker die de club en de ouders gaat helpen de weg te wijzen. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk amateurclubs in Nederland een financieel contactpersoon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te maken. Geweldig dat v.v. de Weide nu ook meedoet aan het programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

 

Financieel contactpersoon

Bij v.v. de Weide hebben we inmiddels ook een financiële contactpersoon hiervoor aangesteld. Dit is Hans Meinardi. Hij is bereikbaar op penningmeester@vvdeweide.nl. Hans is inmiddels opgeleid om leden van v.v. de Weide, die daar behoefte aan hebben, te begeleiden bij het zoeken van de juiste hulp. Hij is er niet voor om te helpen de schulden op te lossen, maar op strikt vertrouwelijke basis kan hij helpen gebruik te maken van lokale, en eventuele landelijke voorzieningen.

Bewegingsarmoede

Gesteund door ING probeert v.v. de Weide er een steentje aan bij te dragen dat iedereen kan blijven voetballen, ook als er geen budget is. Op termijn willen ING en de KNVBV er voor zorgen dat elke amateurvoetbalclub in Nederland een financiële vertrouwenspersoon heeft. “Armoede is verschrikkelijk. Als dit ook nog tot bewegingsarmoede leidt, dan heeft het tevens gevolgen voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. De drempel om financiële hulp te vragen is vaak hoog. Dit initiatief kan die drempels wegnemen en zorgen dat meer kinderen kunnen blijven voetballen of lid kunnen worden van een Nederlandse voetbalvereniging. Wij vinden dat kinderen altijd mee moeten kunnen doen,” aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij KNVB.

Door de clubs te helpen financiële vertrouwenspersonen in te zetten die mensen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verschillende regelingen die bestaan, willen ING, KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR zorgen dat kinderen toch kunnen (blijven) voetballen. ING gaat de komende tijd hier middels uitgebreide campagnes aandacht voor vragen. Zie ook www.ing.nl/niemandbuitenspel.

Nieuws Overzicht