Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van v.v. de Weide wordt op maandag 11 december 2023 om 19:30 uur gehouden. Uiterlijk 14 dagen voor de ALV ontvangt u de agenda en zijn de te behandelen stukken opvraagbaar.

Als bestuur zijn wij verheugd u mee te kunnen delen, dat wij in de ALV voor alle bestuursfuncties een kandidaat kunnen voordragen:

-          voor de vacature van secretaris wordt José Doeves Bos voorgedragen

-          voor de vacature bestuurslid vrouwenvoetbal/ sponsorzaken wordt Jan Eiting voorgedragen

-          interim bestuurder jeugdvoetbal Maurice Lunenborg stelt zich verkiesbaar

-          aftredend bestuurslid seniorenzaken Dick Treur stelt zich herkiesbaar

-          aftredend bestuurslid Tjeerd de With stelt zich herkiesbaar

Tijdens de ALV wordt afscheid genomen van de huidige vertrouwenscontactpersoon Iris Dahler en wordt de nieuwe vertrouwenscontactpersoon Krista Woldring voorgesteld.

Bestuur v.v. de Weide

 

 

Nieuws Overzicht