← Vorige pagina
Update vrijwilligers beleidsplan
01 februari 2019


UPDATE VRIJWILLIGERSBELEIDSPLAN


Het bestuur van v.v. De Weide heeft aangegeven een
vrijwilligersbeleidsplan te willen opstellen. Dit is besproken in de
Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2018 en een werkgroep is
enthousiast aan de slag gegaan met het opstellen van dit
vrijwilligersbeleidsplan. Deze werkgroep wordt actief bijgestaan en
geholpen door SportDrenthe die hier veel ervaring mee heeft.


Het doel en uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is om alle leden
en/of ouders/verzorgers van leden actief te betrekken bij de uitvoering
van vrijwilligerswerk. Actieve betrokkenheid is noodzakelijk om zo de
continuïteit van v.v. De Weide te kunnen garanderen. Daarnaast moet het
vrijwilligersbeleid bijdragen aan een duurzame (ver)binding met de
vereniging. In het Vrijwilligersbeleidsplan wordt onder andere
vastgelegd wat de vereniging van haar leden verwacht en hoe de
vereniging om wil gaan met haar vrijwilligers.


In september vorig jaar heeft de werkgroep de vraag gesteld aan alle
leden om mee te denken over het vrijwilligersbeleid. Verschillende leden
hebben input geleverd. Deze input is meegenomen bij het opstellen van
het nieuwe vrijwilligersbeleid welke in concept klaar is en begin
februari aan het bestuur zal worden aangeboden.


Eén van de voornaamste pijlers van het nieuwe beleid is dat vanaf het
seizoen 2019/2020 vrijwilligerswerk verplicht wordt gesteld voor alle
leden en/of de ouders/verzorgers van een lid. Het daadwerkelijk
gezamenlijk uitvoeren van de verschillende werkzaamheden moet bijdragen
aan het optimaal kunnen beoefenen en beleven van de voetbalsport. Bij
vrijwilligerswerk is het echt zo dat vele handen licht werk maken.
Daarbij is de werkgroep ervan overtuigd dat actieve betrokkenheid
bijdraagt aan een goede sfeer, saamhorigheid en cultuur van de
vereniging.


Naast het opstellen van het beleid wordt hard gewerkt aan het bepalen en
uitvoeren van de vele acties die nodig zijn voor een succesvolle
implementatie van het nieuwe vrijwilligersbeleid.


Houd deze website in de gaten voor verdere communicatie en
ontwikkelingen rondom het vrijwilligersbeleid.


Met vriendelijke groet,


Werkgroep - Vrijwilligersbeleidsplan


v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361