← Vorige pagina
Update status kunstgrasvelden
21 februari 2017


Beste voetballers en/of ouders,


Afgelopen week werden in een uitzending van Zembla opnieuw de gevaren van het spelen op kunstgras met rubbergranulaat onder de aandacht gebracht. Het RIVM blijft bij haar standpunt dat het spelen op dergelijke velden niet aantoonbaar gevaarlijk is. Volgens het RIVM hebben kunstgrasvelden met deze korrels geen ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Ook de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten scharen zich achter dit standpunt. In landelijke en regionale dagbladen verschenen hier diverse artikelen over.


Wij hebben begrip voor de onrust die dit bij (ouders van) jeugdleden veroorzaakt. Omdat er bij een aantal leden onduidelijkheid en onzekerheid blijft bestaan heeft het bestuur van v.v. de Weide in haar bestuursvergadering van 20 februari 2017 hierover uitgebreid van gedachten gewisseld.


Een aantal teams en ook enkele ouders hebben opnieuw kenbaar gemaakt niet meer op veld 5 en in sommige gevallen ook op veld 1, te willen spelen of trainen. We hebben hier begrip voor en zullen deze teams dan ook niet meer inplannen op deze velden voor zowel trainingen als wedstrijden. Wij blijven echter vooralsnog bij ons standpunt om de velden 1 en 5 niet buiten gebruik te stellen voor (jeugd)spelers die hier wel op willen trainen.


Voor de teams en/of spelers die niet meer op deze velden willen trainen kan het gevolg zijn dat trainingstijden veranderen, trainingen niet doorgaan of dat de aanvangstijden voor wedstrijden aanzienlijk gewijzigd worden. De komende periode gaan wij verder inventariseren welke teams en/of spelers niet meer op genoemde velden willen trainen en/of spelen, en zullen we proberen een passende oplossing te realiseren. Het opvangen van de capaciteit van deze velden zal echter een grote uitdaging zijn. Met de Gemeente Hoogeveen is het bestuur inmiddels al enige tijd in gesprek over een vervroegde vervanging van veld 5, welke overigens al gepland stond voor de  komende zomerstop.


Grondig vooronderzoek en ook het traject aanbesteding maken vervanging op heel korte termijn niet mogelijk. Daarnaast zullen we met de gemeente in overleg gaan voor alternatieve trainingslocaties. Zodra hierover nieuws te melden is zullen wij dit via een update op de website communiceren.


Namens het bestuur en met vriendelijke groet,


Klaas van der Laan
Voorzitter

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361