← Vorige pagina
Samenvatting algemene voorjaarsvergadering 2017
17 juni 2017


Samenvatting algemene voorjaarsvergadering 2017

Ledenvergadering van 12 juni 2017.


Afgelopen maandag werd bij v.v. de Weide de voorjaars-ledenvergadering gehouden. Na het openingswoord door de voorzitter werden herkiesbare bestuursleden benoemd, aftredende bedankt voor alle bewezen diensten en een tweetal nieuwe bestuursleden benoemd. Henk Brink nam na ruim tien jaar afscheid als bestuurslid sponsorzaken. In zijn dankwoord aan Brink roemde voorzitter Klaas van der Laan hem om zijn tomeloze inzet als werver van nieuwe sponsoren voor de club. Ook op vele andere vlakken werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. 


Na overhandiging van een bos bloemen kwam voor Henk Brink nog een aangename verrassing. Door de leden werd het voorstel om hem te benoemen tot lid van verdienste van De Weide met een luid applaus ondersteund. 


Vervolgens werden de beide interim bestuursleden, Cor den Hartog voor jeugdzaken en Bertram van den Berg voor seniorenvoetbal definitief in hun functies benoemd. Als laatste werd Klaas van der Laan voor zijn tweede termijn benoemd als voorzitter van de club. Voor de functie bestuurslid sponsorzaken is er nog geen kandidaat.


Dan was het woord aan penningmeester Wesley Buning, die een heldere toelichting gaf op de jaarcijfers van het afgelopen seizoen en de komende begroting. Door Cor den Hartog werd een duidelijke presentatie gegeven over de toekomstplannen binnen de jeugdafdeling. De club is voornemens om een nog prominentere rol te spelen binnen het jeugd amateurvoetbal.


Door secretaris Max Broens werd een toelichting gegeven op de eerste aanzet tot een nieuw beleidsplan voor de periode 2017-2021. Na verdere uitwerking zal het bestuur met verschillende commissies en andere betrokkenen de komende periode in gesprek gaan. Vervolgens zal dit beleidsplan in het najaar definitief worden vastgesteld. 


In een uitgebreide rondvraag werden diverse onderwerpen besproken. Ook werd er door een groep leden een uitgebreide toelichting gevraagd op een aantal zaken. Deze vragen zullen, na toestemming van de vergadering, door het bestuur apart worden beantwoord en toegelicht. 


Afgesloten werd met een drankje waarna de vakanties kunnen starten en een ieder straks weer fris aan een nieuw voetbalseizoen kan beginnen.

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361