← Vorige pagina
Renovatie veld 4
05 juni 2018


Beste leden van v.v. de Weide,


Laat ik me even voorstellen; ik ben Gert van Eck, teamleider Sport & Gebouwen bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de sport-accommodaties gemeente breed.


Dat zijn sinds (2015) door samenvoeging met de gemeente de Wolden ongeveer 70 sportvelden en 24 sportzalen.


Nu is veld 4 de afgelopen jaren regelmatig afgelast en dus de reden dat veld 4 in aanmerking is gekomen voor een grote renovatie.


Wat gaan we allemaal doen met de renovatie;
Inmiddels zijn we al weer twee weken verder en is het gras er af en de grond gevreesd. Vervolgens is die weer geëgaliseerd en zijn we momenteel bezig er een compleet nieuw drainage-systeem in te leggen. Dat zijn 18 streng van 100 meter die naar een hoofddrain toe lopen en weer uitmondt in de sloot.


Daarna word de grond weer geëgaliseerd en wordt er speciaal zand op aangebracht (dit zand heeft een bepaalde korrelgrootte die past bij de bestaande grond het zgn. M50 getal.)


Er komt ongeveer 500 m3 zand op (dat zijn ongeveer 20 vrachtauto’s met zand). Dit wordt vervolgens doorgespit tot 30 cm diep zodat er een waterdoorlatende toplaag ontstaat.


Daarna wederom egaliseren. Vervolgens wordt er wederom zand opgebracht en doorgemengd op 10 cm. Dan zal er een voorraad bemesting worden aangebracht en zal er worden ingezaaid (250 kg graszaad).


Het gras waar we mee inzaaien is een mengel puur voor sport (Engels raai en veldbeemd gras). Na opkomst zal er eerst worden gerold met een zware rol vervolgens wordt er gedurende een aantal weken 3x per week gemaaid op 3 cm. Dit om de mat snel dicht te krijgen.


Vervolgens zal er nog een aantal keren worden bemest en zal er ook regelmatig worden belucht.


Dit heeft allemaal als gevolg dat er met ingang van het nieuwe seizoen een mooi nieuw veld ligt en dus weer gebruikt kan worden voor vele jaren voetbal plezier!


Mochten er nog andere vragen zijn over veldonderhoud, zowel natuurgras als kunstgras, dan verneem ik dit graag!


Met vriendelijke groet,
Gert van Eck
g.van.eck@dewoldenhoogeveen.nl

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361