← Vorige pagina
Ledenvergadering t.b.v. nieuwe statuten
09 april 2018


Geachte leden,


graag nodigen wij u uit om op maandagavond 23 april om 20:00 uur in de kantine van v.v. de Weide aanwezig te zijn bij de ledenvergadering betreffende nieuwe statuten voor v.v. de Weide.


Er zullen deze avond twee ledenvergaderingen zijn. Volgens de huidige, nog geldende statuten, dienen voor het wijzigen van de statuten tenminste twee derde van het aantal leden aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is, dient er binnen twee weken een nieuwe vergadering plaats te vinden, waarin tenminste twee derde van de dan aanwezige leden voor het wijzigen van de statuten moet zijn.

Gezien wij niet een dergelijke opkomst verwachten, is de tweede vergadering bij deze al aangekondigd en dezelfde avond gepland.


In de bijlage vindt u de voorgestelde statuten.


Voor vragen kunt u terecht bij secretaris Max Broens, via secretaris@vvdeweide.nl.


Met vriendelijke groet,

het bestuur.

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361