← Vorige pagina
Jubilarissen bij v.v. de Weide
14 december 2016


Jubilarissen bij v.v. de Weide

VV De Weide hield afgelopen maandag haar halfjaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen ter sprake. Het afgelopen seizoen werd financieel afgesloten met een positief resultaat. De club is bezig om deel te nemen aan een project duurzaamheid. Energiezuinig of neutraal is hierbij de insteek. Een projectgroep is tevens bezig om de verschillende subsidiemogelijkheden hiervoor te onderzoeken.


Tevens werd een presentatie gehouden om het beleid bij de jongste jeugd nader toe te lichten. Mark Terpstra werd aan het bestuur toegevoegd met als taakgebied kantine- en accomodatie zaken.
Vermeldenswaardig is verder dat de voorbereidingen op het 35 jarig jubileum van de club, volgend jaar april, inmiddels zijn gestart. Uit de verschillende vragen tijdens de rondvraag bleek de grote betrokkenheid van de leden bij de club. Met duidelijke antwoorden werd door het bestuur nader uitleg gegeven over verschillende zaken.


Tot slot werden door voorzitter Klaas van der Laan een drietal jubilarissen gehuldigd. Voor hun 25 jarig lidmaatschap ontvingen Berend Heringa, Ronald Koster en Wesley Buning een jubileumspeldje uit handen van de voorzitter.

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361