← Vorige pagina
HJO-O en OJC blijven bij de Weide
19 mei 2017


Hoofd Jeugdopleiding Onderbouw (HJO-O)

Op 23 maart jl. heeft u op onze website kunnen lezen dat de HJO-O zijn functie zou neerleggen per 01 juli 2017. Dit vanwege verschillen van mening tussen de HJO-O en het bestuur inzake de te varen koers met de jeugd van v.v. De Weide. Nadien heeft het bestuur in een lijmpoging getracht de leden van de HJO-O op andere gedachten te brengen, te meer er in de afgelopen jaren hele goede stappen zijn gezet in de ontwikkeling van de jeugdafdeling.


Daartoe hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur en de HJO-O en is over en weer duidelijk geworden onder welke omstandigheden en voorwaarden een verdere samenwerking toch mogelijk is.


Het verheugt het bestuur u te kunnen mededelen dat ze tot een akkoord gekomen is met de HJO-O en dat zij daarmee hun werkzaamheden als HJO-O voortzetten.


Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw (HJO-B)

Het bestuur heeft onlangs Gert Jan Hoekstra aangesteld als HJO-B. Omdat Gert Jan in het verleden jeugdtrainer en HJO is geweest bij v.v. De Weide zal hij voor velen geen onbekende zijn.


Organisatorisch Jeugd Coördinator (OJC)

Met de aanstelling van Gert Jan Hoekstra en het aanblijven van de HJO-O heeft OJC Stephanie Arends besloten om haar aangekondigde vertrek per 01 juli 2017 in te trekken. Als bestuur zijn we zeer tevreden met dit resultaat en is er een versterkt vertrouwen in de ontwikkeling van de jeugdafdeling van v.v. de Weide. Hierin zullen ook wij onze bijdrage blijven leveren om onze bloeiende jeugdafdeling verder te laten groeien.


Het bestuur

v.v. de Weide

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361