← Vorige pagina
Cor den Hartog legt bestuursfunctie neer.
10 juli 2019


Cor den Hartog stopt als bestuurslid van v.v. de Weide

Cor den Hartog legt ingaande deze week in goed overleg met het bestuur zijn functie neer als bestuurslid jeugdzaken van v.v. de Weide.

Het bestuur betreurt het vertrek van Cor, maar heeft tevens begrip en respect voor zijn besluit.
Cor heeft zich als bestuurslid op deskundige en verbindende wijze ingezet voor v.v. de Weide, specifiek voor de jeugdafdeling.
In onderstaand bericht licht Cor zijn besluit toe.

Namens het bestuur,
Tjeerd de With


Na goed 2 jaar met veel plezier de functie van bestuurslid Jeugdzaken bij v.v. de Weide te hebben vervuld, heb ik ruim 5 weken geleden bij onze voorzitter Tjeerd de With aangegeven te stoppen. Sinds enkele maanden bekleed ik bij mijn werkgever een andere functie, die al meer tijd vergt. Ik heb daarbij al gemerkt dat het soms lastig is om de functie van bestuurslid jeugdzaken hiermee te combineren. De tijd die ik daarnaast over heb wil ik vooral inrichten met leuke dingen doen. Dat heb ik de afgelopen jaren ook gedaan bij v.v. de Weide, maar de afgelopen weken/maanden zijn er dingen gebeurd die het al minder leuk maken. Als het dan ook nog eens persoonlijk wordt, is dat voor mij de bekende druppel. Daarom heb ik besloten te stoppen als bestuurslid jeugdzaken. Ik hecht er waarde aan om te vermelden dat het bovenstaande allemaal buiten het bestuur en jeugdcommissie afgespeeld heeft. Ik heb in de afgelopen jaren met veel plezier en respect met de mede bestuursleden als jeugdcommissie leden samengewerkt.

Graag wil ik op een andere manier betrokken blijven bij deze mooie voetbalvereniging. Bij voorkeur bij de jeugd. De mogelijkheid hiervan zal ik met de jeugdcommissie en mijn opvolger bespreken. Dit seizoen zal ik afronden en help ook graag mee om het nieuwe seizoen op te starten maar mijn functie als bestuurslid zal ik neerleggen.

Ik wil jullie danken voor de vooral plezierige samenwerking de afgelopen jaren en hoop jullie op zaterdag langs de velden nog vaak te zien.

Sportieve groet,
Cor den Hartog
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting