← Vorige pagina
Bestuur v.v. de Weide bijna weer op volle sterkte
19 mei 2017


Enige tijd geleden heeft ons bestuurslid voor senioren en dames/meisjes voetbal,Richard Kelfkens, medegedeeld dat hij zijn bestuursfunctie om gezondheidsredenen tijdelijk moest neerleggen. Richard heeft helaas moeten besluiten om definitief te stoppen als bestuurslid bij v.v de Weide. Bovendien heeft Bert Blankestijn onlangs aangegeven per direct te stoppen als bestuurslid jeugdvoetbal. Ik dank beiden voor hun inzet voor onze vereniging. In deze voor de club drukke tijden, ben ik erg blij dat er weer bestuurlijke aanvulling is. Voor beide functies is inmiddels een interim aangesteld.


Als bestuurslid a.i. voor seniorenvoetbal zal Bertram van den Berg fungeren en zal ik zelf het damesvoetbal voorlopig waarnemen. Voor het jeugdvoetbal a.i. zal Cor den Hartog deze taak op zich nemen. Beiden worden op de komende Algemene Ledenvergadering, op 12 juni aanstaande, door het bestuur voorgedragen voor definitieve benoeming als bestuurslid. Verder zijn we voornemens om het bestuur uit te breiden en te versterken met een tweetal leden: een bestuurslid technisch jeugdvoetbal, die zorgt voor het beheer van een integraal voetbalbeleid van kabouters tot senioren, en een bestuurslid dames- en meisjesvoetbal. Dit is mede ingegeven op advies van de jeugdcommissie, in verband met de omvang en zwaarte van de jeugdafdeling en het nog immer groeiende meisjes- en damesvoetbal. Mocht u geïnteresseerd zijn in bovengenoemde functies of geschikte kandidaten weten, dan vernemen we het graag.


Tot slot heeft Henk Brink aangegeven, na maar liefst ruim 15 jaar de functie te hebben ingevuld, te stoppen als bestuurslid sponsorzaken. Hiervoor zijn wij ook op zoek naar een enthousiaste opvolger, die samen met de sponsorcommissie de club verder kan ontwikkelen op sponsorgebied en het als een mooie kans ziet om zijn (zakelijk) netwerk in te zetten en uit te breiden. 


Voor informatie over de verschillende functies kunt u mailen naarː


voorzitter@vvdeweide.nl

Klaas van der Laan

Voorzitter

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361