← Vorige pagina
AVG en VOG
31 augustus 2019


AVG en VOG

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, en regelgeving op dit gebied, worden we ook als voetbalvereniging in steeds verdere mate geconfronteerd met diverse wetgeving. Diverse leden en ouders en/of verzorgers van leden hebben aan het bestuur vragen gesteld over de wijze waarop vv de Weide omgaat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG, in de volksmond de privacywet) en de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Het bestuur heeft deze punten hoog op de agenda staan en onderzoekt op dit moment wat de beste stappen zijn om hier als voetbalvereniging mee om te gaan. Daarin laten we ons adviseren door de KNVB.

Voor wat betreft de AVG geldt dat met name terughoudendheid is geboden voor het plaatsen van foto’s van spelers. Om een voorbeeld te noemen: indien een van de ouders/verzorgers van een speler van een team bezwaar heeft tegen het plaatsen van een teamfoto op de website, is dit voldoende om de foto niet op de website te kunnen publiceren. Maar de AVG is breder, en we willen ons hier dan ook volledig over laten informeren. Hierna zal het beleid op dit vlak vastgesteld worden en aan u meegedeeld worden. Voor nu betekent het dat het bestuur heeft besloten het maken en plaatsen van teamfoto’s uit te stellen. In een later stadium komen wij hier op terug.

Voor wat betreft de VOG geldt ook dat we ons hierin willen laten adviseren door de KNVB. Vooralsnog bestaat binnen het bestuur de gedachte om voor diegenen die direct met spelers in aanraking komen (trainers/leiders), het verplicht te gaan stellen dat een VOG wordt aangevraagd. Maar ook hierin willen wij zorgvuldigheid betrachten. We verwachten u hierover in de tweede helft van september nader te kunnen informeren. In dit kader willen we overigens nog een keer onder de aandacht brengen dat er sinds kort een externe vertrouwenspersoon actief is binnen vv de Weide. Haar naam is Iris Dahler en zij is per email bereikbaar op ipdahler@gmail.com, en telefonisch op 06-24768800. Indien zich een situatie voordoet waarbij iemand die actief is binnen vv de Weide de behoefte voelt een kwestie vertrouwelijk aan de orde te stellen, kan dat met deze vertrouwenspersoon.

We zullen u op korte termijn over bovenstaande zaken nader informeren.

Met sportieve groet,

Bestuur VV De Weide
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting