← Vorige pagina
Agenda ALV 12 december
23 november 2016


Agenda Algemene Ledenvergadering 12 december 2016:

1. Opening

2. Voorstel benoeming Mark Terpstra tot bestuurslid, ad interim, voor accommodatie zaken.

Dit wegens langdurige afwezigheid Hans Meinen. Definitieve benoeming in voorjaar 2017

3. Verslag voorjaarsvergadering van 23 mei 2016

4. Financieel jaarverslag 2015-2016

5. Verslag kascontrole commissie

6. Sectierondje

7. Accommodatie

8. Pauze met koffie en gelegenheid tot indienen van schriftelijke vragen

9. Mededelingen:

- Jubileum 35 jaar

10. Antwoord op de schriftelijke vragen

11. Jubilarissen

12. Sluiting

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361