← Vorige pagina
Agenda Algemene ledenvergadering 12 juni
30 mei 2017


Geachte leden,

maandag 12 juni zal de ledenvergadering plaatsvinden. Wij willen jullie hierbij van harte uitnodigingen. We starten om 19:30 uur.

Mocht u de behoefte hebben om van te voren de te bespreken stukken in te zien, dan kan dit op zaterdag 3 juni bij v.v. de Weide.
Graag ontvangt onze secretaris daarvan een aanmelding, via secretaris@vvdeweide.nl.
Dan kan er tevens overlegd worden op welk moment van de dag dit het beste past.


Met vriendelijke groet,

het bestuur

Agenda Ledenvergadering

Maandag 12 juni 2017
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Kantine


1. Opening


2. Verslag najaarsvergadering van 12 december 2016

3. Bestuursverkiezing

  * Het bestuur draagt Bertram van den Berg voor als opvolger van Richard Kelfkens.
  * Het bestuur draagt Cor den Hartog voor als opvolger van Bert Blankenstijn.
  * Henk Brink is aftredend, niet herkiesbaar
  * Klaas v.d. Laan is aftredend, wel herkiesbaar


Rooster van aftreden:

Naam Functie Aftredend
Klaas v.d. Laan Voorzitter voorjaar 2017
Max Broens Secretaris
voorjaar 2019
Wesley Buning Penningmeester voorjaar 2019
Bert Blankenstijn Bestuurslid jeugdvoetbal voorjaar 2018
Henk Brink Bestuurslid sponsorzaken voorjaar 2017
Richard Kelfkens Bestuurslid senioren- vrouwenvoetbal voorjaar 2018
Mark Terpstra Bestuurslid Kantine- en accommodatiezaken voorjaar 2019


4. Financiele zaken

  * Begroting 2017-2018
  * Voorstellen nieuw lid kascommissie Roel Vos


5. Sectierondje

  * Senioren- en damesvoetbal
  * Jeugdvoetbal
  * Sponsorzaken / energieproject
  * Accommodatiezaken


6. Pauze (mogelijkheid indienen schriftelijke vragen)


7. Mededelingen

  * Statuten
 * Beleidsplan


8. Antwoord op de schriftelijke vragen


9. Jubilarissen


10. Sluiting

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361