← Vorige pagina
Inloop avond ouders jeugdafdeling
02 februari 2020


Brief aan ouders/verzorgers jeugdleden

Datum: 2 februari 2020
Onderwerp: Het bestuur van v.v. de Weide gaat met u in gesprek……


Beste ouders en verzorgers van de jeugdleden van v.v. de Weide,

Graag willen wij in deze brief aandacht vragen voor het volgende:

Begin december is v.v. de Weide gecertificeerd voor haar jeugdopleiding. Deze certificatie houdt concreet in dat de groen-witte lijn, die als visie is ontwikkeld, in alle jeugdteams terug moet zijn te zien. Als bestuur van v.v. de Weide zijn we uiteraard blij met deze certificering. Maar deze certificering is ook een opdracht om hier op een goede wijze naar de toekomst toe invulling aan te geven.

Tegelijkertijd bereiken het bestuur steeds meer signalen dat er, met name bij de niet-selectieteams, sprake is van ontevredenheid over de wijze waarop deze teams ondersteund worden vanuit v.v. de Weide. En zijn er veel vragen over de het grote aantal wisselingen in de organisatie, waardoor enige structuur vaak niet gezien wordt.

Het bestuur van v.v. de Weide is zich van deze problematiek bewust, en wil daar dan ook voortvarend mee aan de slag gaan. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor zoeken we de verbinding met u als ouders en verzorgers van de jeugdleden van v.v. de Weide. Een vereniging kan immers alleen bloeien vanuit de verbindende bundeling van krachten.

Voordat we hiermee bezig gaan is het eerst van belang welke ideeën er onder u als ouders en verzorgers leven. Daarvoor willen we met u in gesprek. In dat gesprek kunnen we aandacht besteden aan vragen als:

  • Wat gaat er goed?
  • Wat kan er beter?
  • Hoe is dit te realiseren?
  • Wie kan daarbij op welke wijze bij helpen?

Daarom organiseren we als bestuur van v.v. de Weide een inloopavond:

Wanneer? 11 februari vanaf 19.30 uur
Waar? Kantine v.v. de Weide

Wij realiseren ons dat het in aantal gevallen voor u mogelijk niet past om hier bij aanwezig te zijn. Maar ook dan zijn we uiteraard geïnteresseerd in uw mening. Deze mening kunt u uiteraard altijd per email aan ons kenbaar maken via jeugdvoetbal@vvdeweide.nl .

Tenslotte nog dit; uit bovenstaande mag blijken dat het bestuur van v.v. de Weide veel waarde hecht aan uw mening ten aanzien van het jeugdbeleid. We willen aan u allen dan ook een oproep doen die mening kenbaar te maken, en deze kans niet verloren te laten gaan. Op basis van de input uit deze gesprekken gaan we namelijk aan de slag om verder invulling te geven aan het beleid voor de komende jaren. Het zou jammer zijn als uw mening bij deze invulling niet meegenomen kan worden.

Met vriendelijke groet,
Albert van Dijk
Bestuurslid jeugdzaken
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting