← Vorige pagina
Update vrijwilligersbeleid
13 december 2019


Update vrijwilligersbeleid


Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 10 december jl. is een update gegeven van de invoering van het nieuwe vrijwilligersbeleid. In dit nieuwsbericht een beknopte weergave van wat is gepresenteerd.

Momenteel staan er 582 vrijwilligers geregistreerd. Van dit aantal waren al zo’n 230 vrijwilligers actief binnen de vereniging, dit varieert van bestuursleden tot trainers/leiders en van kantinemedewerkers tot accommodatie beheer.

In het nieuwe vrijwilligersbeleid is vastgelegd dat alle leden vanaf de O19 in aanmerking komen voor teamtaken. Het betreft hier 153 leden (sommige leden doen al vrijwilligerswerk). Dit betekend dat er 199 leden hebben aangemeld hebben voor vrijwilligerswerk. Dit is geweldig resultaat! Deze aanmeldingen staan inmiddels allemaal geregistreerd in SportLink, het ledenadministratie systeem van de vereniging. Deze aanmeldingen zullen de komende weken worden ‘overgedragen’ aan de verschillende commissies die binnen de vereniging actief zijn, zodat vrijwilligers daadwerkelijk ingezet kunnen worden.

Ondertussen zijn er al verschillende successen geboekt en hebben we vanuit de aanmeldingen al direct invulling gegeven aan de volgende functies/taken:

- 19 nieuwe vrijwilligers voor de kantine.
- Coördinator voor klusdagen
- Nieuw lid kascommissie
- Nieuwe financieel administrateur
- 1-4 nieuwe vrijwilligers voor een werkgroep AVG
- Mogelijke nieuw lid van de sponsorcommissie t.b.v. administratie

Er is nog een groep aan leden die zich niet heeft aangemeld. Deze leden zullen de komende periode worden aangeschreven met het verzoek om zich alsnog aan te melden.

De acties die commissie vrijwilligersbeleid zal uitvoeren zijn:

- Overdragen van aanmeldingen naar desbetreffende commissies
- Aanschrijven leden die nog niet hebben aangemeld
- Invulling geven aan teamtaken
- Kijken waar we kunnen verbeteren ri. volgende seizoenen

Als commissie zijn we erg trots op het resultaat tot nu toe. Desalniettemin beseffen we ons dat het nog niet perfect is. We blijven hard werken om het beleid goed in te voeren en o.b.v. ervaringen en feedback vanuit de leden verbeteringen door te voeren.


Bedankt voor al jullie aanmeldingen! Vele handen maken licht werk.

Met sportieve groet,
Commissie vrijwilligersbeleid
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting