← Vorige pagina
Nieuwsbrief n.a.v. uitgestelde ALV
02 juli 2020


Nieuwsbrief n.a.v. uitgestelde ledenvergadering

De tweede Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2019/ 2020 is, zoals eerder aangekondigd, in verband met Corona uitgesteld naar oktober 2020.

Corona heeft het voetbalseizoen helaas al in maart doen beëindigen. De ontwikkelingen van de vereniging zijn echter veelal door gegaan en middels deze uitgebreide nieuwsbrief wil het bestuur u hiervan op de hoogte brengen.

Het bestuur bedankt de trainers, ouders en vele vrijwilligers die het de afgelopen maanden mogelijk hebben gemaakt de trainingen weer op te starten.

Op onze oproep aan vrijwilligers (waaronder ook de scheidsrechters) en trainers om af te zien van hun vergoeding of een deel daarvan is zeer positief gereageerd. Dit heeft positief bij gedragen aan de financiële situatie van de club.

Hopelijk kan het nieuwe voetbalseizoen weer volledig van start gaan met wedstrijden en toeschouwers. Daar kijken wij naar uit!


Bestuur v.v. de Weide


Van de jeugdafdeling

De voorlopige selecties, die door de jeugdtrainers en een aantal leden van de jeugdcommissie zijn samengesteld, zijn bekend gemaakt. Door de corona problematiek was het niet mogelijk om selectie trainingen te doen. Indien noodzakelijk zal dit in het najaar bijgestuurd worden. In twee secties waren er knelpunten. In de JO9 waren te weinig spelers voor 3 teams en te veel voor 2 teams. Wij hebben hier naar gekeken en gaan met drie teams van start. Dit is mogelijk door een aantal spelers vervroegd door te schuiven.

In de JO19 sectie en JO17 sectie was het verhaal nog extremer: er zijn te weinig spelers in de JO19 sectie , in de JO17 sectie zijn te weinig spelers voor vier teams en teveel voor drie teams. Inmiddels is een aantal spelers gevraagd om vervroegd door te gaan naar JO19 , dit is geregeld en hiermee is het probleem opgelost.

Inmiddels hebben veel teams trainers, alleen de JO19-3, JO17-3, JO15-3 en -4, JO10-3 en JO8-1 hebben nog geen trainers. Hier zijn we naarstig naar op zoek, maar mochten er vrijwilligers zijn dan horen we dit graag.

Er zijn in het vroege voorjaar een paar avonden geweest, waar input is gevraagd van de ouders en trainers en leiders wat er bij vv de Weide beter kan. Dit waren waardevolle avonden met hele goede punten. Voor de ontwikkeling hiervan heeft corona helaas wat roet in het eten gegooid, maar dit krijgt in september zeker een vervolg.

HJO bovenbouw Gerard Wulfraat is helaas in het voorjaar ziek geworden en is geopereerd, inmiddels is hij bezig met zijn herstel, maar dit zal zeker nog enige tijd duren. Wij wensen Gerard beterschap en we hopen hem na de zomervakantie weer op de velden van vv de Weide te mogen verwelkomen.

Bert Elzinga en François Wieringa hebben aangegeven na dit seizoen te stoppen als respectievelijk HJO- Onderbouw en OJC. Wij willen Bert en François bedanken voor het al werk wat ze hebben gedaan. De functies zijn tot nog toe nog niet ingevuld. Ook hier blijven wij naar op zoek en wij houden ons aanbevolen voor suggesties.Vrouwen/ meisjesvoetbal

De dames- en meisjessectie kenden een wisselend seizoen, we gaan echter vol vertrouwen het nieuwe seizoen in met vier damesteams en twee meisjesteams.

Dames 1 uitkomend in de 1ste klasse, kende een teleurstellend seizoen mede als gevolg van langdurige blessures. Het team nam helaas in de winterstop afscheid van trainer Jan-Willem. Trainer Bram Prins schoot gelukkig te hulp. Onder begeleiding van Bram Prins met ondersteuning van Rudy Lovers konden de dames het seizoen voortzetten. Voor aankomend seizoen mogen zij Marcel Schuur verwelkomen als hoofdtrainer. Er zijn tevens drie nieuwe speelsters gekomen voor het nieuwe seizoen.

Dames 2 begon het seizoen in de 3de klasse en kende een moeilijke start. Gezamenlijk is gekozen om dames 2 terug te zetten naar de 4de klasse, wat resulteerde in goede uitslagen. Helaas is in de winterstop afscheid genomen van trainer Serge Souwen. Cintha te Kamp is aangetreden als hoofdtrainer, zij zal ook volgend jaar de leiding op zich nemen. In de winterstop is versterking van een extra keeper verkregen.

Dames 3 komt uit in de 5de klasse. Afgelopen seizoen stond trainer Henk Kroesen voor de ploeg, dit was tevens zijn laatste seizoen. Voor aankomend seizoen zoeken wij nog een trainer.

Dames 4 speelt 7x7 op vrijdagavond. Ook aankomend seizoen zal dames 4 weer op vrijdagavond uitkomen in een najaars- en voorjaarscompetitie. Voor het nieuwe seizoen wordt het team met drie nieuwe speelsters aangevuld.

MO17 begon het seizoen met trainsters Denise Schonewille en Esther Pel. De meiden hebben een prima seizoen gedraaid en zijn geëindigd in de middenmoot. Aankomend seizoen zal Linda het team onder haar hoede nemen. We zijn nog op zoek naar een tweede trainster.

MO15 begon het seizoen met drie trainers: hoofdtrainer Wim en assistent trainers Remco en Martin. De meiden zijn geëindigd in de middenmoot. Aankomend seizoen zal Mark de taken van Martin overnemen.

Zowel de dames- als de meisjessectie zijn nog op zoek naar extra speelsters, nieuwe leden zijn zeer welkom.


Seniorenvoetbal

Op sportief vlak was het voor de prestatieteams een teleurstellend moment om de competitie af te breken. Het eerste elftal was na een slechte competitiestart bezig aan een goede opmars en streed tot de laatste speelronde mee om de tweede periodetitel. Het tweede elftal was goed op weg voor promotie naar de reserve hoofdklasse en het derde elftal draaide als nieuw en jong elftal prima mee.

In de afgelopen maanden is de focus op volgend seizoen gelegd en het bestuur en de Commissie Voetbal Zaken zijn erg content dat de staf van de eerste selectie grotendeels intact blijft. De trainers Marcel Smid en Hans Slender verlengden hun contract en ook keepertrainer Gerry Mol en verzorger Bert Blankestijn blijven volgend seizoen onderdeel uitmaken van de staf. Bovendien zullen Mart de Lange en Roel Benjamins wederom als elftalleiders fungeren, wel wordt een nieuwe assistent scheidsrechter gezocht omdat Ewout Mersman de vlag volledig verruilt voor de fluit. De samenwerking binnen de gehele staf wordt als goed en prettig ervaren en dat vormt een belangrijke basis. De eerste selectie zal er volgend seizoen sterker op worden met de komst van Milan Ronkes, Tim Mulder (beiden HZVV) en de terugkeer van Jermo Verbeek. Daarentegen besloot Sander Benjamins te stoppen, stapt Jelmer Wierenga over naar Hoogeveen zaterdag en maakt Leon Terpstra net als tweede elftal speler Rick Prij de overgang naar SC Elim.

Bij de tweede selectie zal er volgend seizoen een nieuw gezicht voor de groep staan: Marnix Bakker uit Oosterhesselen. Bakker zal Gerard Wulffraat opvolgen, die om gezondheidsredenen heeft moeten besluiten te stoppen. Wulffraat heeft in de afgelopen twee jaar een nieuw elftal gebouwd met instroom van veel talentvolle spelers en daar is de vereniging hem dankbaar voor. Het derde elftal zal volgend seizoen uit veel nieuwe spelers bestaan, die enerzijds uit de junioren doorstromen en anderzijds zich nieuw hebben aangemeld bij de vereniging. Ook hier zal een nieuwe trainer voor de groep staan en dat is Melvin Muntslag.

Het vierde en vijfde elftal blijven grotendeels intact, maar deze self supporting teams zullen volgend seizoen beiden een stapje terug doen naar de reserve vijfde klasse. Ook het 35+ team en het 45+ team knopen er nog een jaar aan vast en werken hun wedstrijden op vrijdagavond in de regio af.

Bertram van den Berg beëindigd zijn werkzaamheden als bestuurslid seniorenzaken en als voorzitter van de commissie voetbalzaken. Het bestuur bedankt Bertram voor zijn deskundige inbreng.

De opvolging van Bertram is nog vacant.Financiën

Het zal duidelijk zijn dat Corona gevolgen heeft voor het financiële resultaat over het afgelopen seizoen. Totdat Corona uitbrak was de verwachting dat het resultaat over dit seizoen ten opzichte van de begroting positief zou uitvallen. Echter, als gevolg van Corona zal het resultaat lager uitvallen. Hoeveel dit exact zal zijn is op dit moment nog niet te bepalen. Het seizoen loopt tot en met 30 juni. Maar wij verwachten dat door diverse maatregelen de schade uiteindelijk mee zal gaan vallen. Aan de inkomstenkant zijn de kantine-inkomsten vanaf half maart weggevallen. Gelukkig is het aantal ledenopzeggingen als gevolg van Corona erg meegevallen. De inkomsten uit sponsoring waren al eerder ontvangen, dus dat heeft geen invloed op het resultaat van dit seizoen.

Aan de uitgavenkant zijn we, onder meer met medewerking van vrijwilligers, betaalde trainers en leden, in staat gebleken een aantal kostenbesparingen door te voeren. Dit betreft onder meer een aanpassing van de betaalde salarissen, het stopzetten van de vrijwilligersvergoedingen, het niet hoeven betalen van de vergoeding aan de scheidsrechters, geen afdracht aan de KVNB en lagere kosten voor schoonmaak en energie. Daarnaast is een overheidssubsidie van € 4.000 ontvangen als compensatie voor doorlopende vaste kosten.

Op basis hiervan is het de verwachting dat we het seizoen met een resultaat rond de nul kunnen gaan afsluiten. Als bestuur zijn we hier blij mee en ook dankbaar richting jullie.

De concept-begroting voor het komende seizoen is inmiddels opgesteld. Daarbij is wel sprake van een aantal onzekerheden. Het is de vraag wat de Corona-maatregelen voor effect gaan hebben om de kantine-inkomsten. Daarnaast zal Corona economisch gezien effecten gaan hebben, hetgeen mogelijk haar weerslag zal hebben op de sponsorinkomsten. Voor de oude kantine geldt dat het huidige huurcontract eindigt per 1 november a.s. Verhuur is tot op heden altijd door de Gemeente gedoogd, maar volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Met de Gemeente wordt op dit moment gesproken over aanpassing van het bestemmingsplan. De begroting 2020-2021 is dus omgeven met de nodige onzekerheden en risico’s. Dat zorgt er dan ook voor dat we in de komende ALV willen bespreken hoe de opbrengst van de Grote Club Actie 2020 besteed zal worden. Via de website nieuwsberichten zijn jullie geïnformeerd over de bestemming van de opbrengsten uit de Grote Club Actie van de afgelopen jaren.

Daarnaast zijn we al enige tijd met de Gemeente in gesprek over de nieuwbouw van een aantal kleedkamers. De oude kleedkamers zijn aan het einde van hun levensduur, en moeten gerenoveerd of vervangen worden. Het bestuur heeft de voorkeur voor nieuwbouw. Hieraan hangt een fors kostenplaatje waarvoor we op dit moment samen met de Gemeente de financieringsmogelijkheden onderzoeken. Het zal duidelijk zijn dat Corona en de financiële situatie van de Gemeente Hoogeveen dit niet eenvoudiger maken.Sponsorcommissie update

In de vorige ledenvergadering hebben we een oproep gedaan om nieuwe leden te werven voor de sponsorcommissie. In het afgelopen halve seizoen hebben we dan ook een nieuw en ambitieus team geformeerd. De commissie bestaat nu uit 7 leden, inclusief secretariaat. Verdere versterking is altijd welkom!

Hieronder een update m.b.t. de activiteiten en resultaten van de afgelopen periode.

Alternatief sponsordag

Helaas was het dit jaar, gezien de omstandigheden, niet mogelijk om een sponsordag te organiseren. Om toch aandacht te geven aan onze sponsoren hebben we begin juni onze sponsoren persoonlijk bezocht, uiteraard volgens de Corona-richtlijnen. We hebben de sponsoren bedankt voor hun ondersteuning en een door sponsor Bakker Bos gebakken presentje overhandigd. De reacties waren erg positief.

Scorebord

In de zomerperiode wordt het scorebord op het hoofdveld vervangen. Dit bord wordt gefinancierd door onze sponsor Betech.


Sponsorcontracten

Henk Mulderij Financieel Advieskantoor is al jaren trouwe sponsor. Het aflopende contract is opgewaardeerd en vanaf aankomend seizoen is dit bedrijf hoofdsponsor Damesvoetbal van vv de Weide voor de duur van 4 jaar!

Tevens kunnen we melden dat het sponsorcontract met hoofdsponsor Intersport Jan Bols is verlengd, tegen nog betere voorwaarden.

Het contract met Veldsink / De Witte Assurantiën is ook verlengd en zij worden o.a. sponsor van de JO-19 sectie.

We zijn erg blij dat in deze moeilijke tijd deze sponsoren trouw blijven aan onze mooie vereniging.

Nieuwe sponsor Betag Occasion Centrum wordt per aankomend seizoen de rugsponsor van de eerste selectie.

Zodra de Corona-maatregelen verder versoepeld worden en de aandacht weer bij het komende voetbalseizoen ligt, zullen we passende exposure geven aan bovenstaande nieuwe contracten (o.a. website en social media.

Voor komend seizoen worden nieuwe doelen gesteld. Eén van de speerpunten zal zijn om een sponsorcollectief te formeren voor het jeugdvoetbal. De eerste gesprekken hierover zijn reeds gevoerd. Wij staan altijd open voor leads en indien je interesse hebt om deel uit te maken van de sponsorcommissie dan horen we dat graag!

sponsorzaken@vvdeweide.nl


Update accommodatie

Het afgelopen seizoen heeft op accommodatie gebied de focus voornamelijk gelegen op de organisatie van de schoonmaakwerkzaamheden, het voortzetten van de gesprekken met de gemeente voor vervanging van het oude kleedkamergebouw, het vormen van een nieuwe materiaalcommissie en het opstellen van een nieuw materiaalreglement.

We waren genoodzaakt om de schoonmaakwerkzaamheden opnieuw te organiseren omdat de vorige groep vrijwilligers niet langer inzetbaar was. Het is al jarenlang ontzettend lastig om voldoende vrijwilligers te vinden voor de schoonmaak en we waren dan ook heel blij dat we vrij snel een oplossing hebben kunnen vinden. Vanaf dit seizoen zijn we een samenwerking aangegaan met Ambiq en verzorgen zij de schoonmaak van de kleedkamers. Daarnaast hebben ze al verschillende extra activiteiten opgepakt zoals het repareren van het tassenrek en het maken van nieuwe bankjes bij één van de uitgangen. We zijn heel tevreden met de huidige samenwerking en hopelijk is dit het begin van een langdurige samenwerking.

Een ander belangrijk item is de vervanging ofwel renovatie van het oude kleedkamergebouw. Met de commissie duurzaamheid wordt al een hele tijd gewerkt aan verschillende scenario’s om wat te doen aan de huidige staat van het oude kleedkamergebouw. Van herstel van de oude kleedkamers naar plannen voor complete nieuwbouw om vervolgens te focussen op volledige renovatie. Op dit moment zitten we weer op het spoor van nieuwbouw omdat we als bestuur in gesprekken met de gemeente hebben geconcludeerd dat nieuwbouw de meest logische optie is. We gaan er nu alles aan doen om de noodzaak van dit vraagstuk onder ogen te brengen van de gemeente en hopelijk kan het bestuur snel goed nieuws brengen.

Tot slot nog een update van de materiaalcommissie. Zoals aan het begin van dit seizoen al gemeld is, hebben we ook een nieuwe materiaalcommissie gevormd nadat Marco Linthorst, Richard Blokzijl en Henk Baan hadden aangegeven, na jarenlange inzet, te stoppen. Om de communicatie te vergemakkelijken hebben we besloten om voortaan kleding en materiaal in een materiaalcommissie te gieten. De commissie heeft al veel zaken aangepakt waaronder: Het aanpassen van het ballenhok, inventariseren van al het aanwezige materiaal, opstellen van een nieuw materiaalreglement en het vaststellen van een nieuwe kledinglijn voor volgend seizoen. Het materiaalreglement zal per volgend seizoen geactiveerd worden en beschikbaar worden gesteld aan de leden. Tevens is er een nieuwe kledinglijn vastgesteld en de commissie heeft als uitgangspunt om aankomend seizoen te zorgen voor zoveel mogelijk uniformiteit in alle kleding en materiaal. We wensen de commissie veel succes in de verdere uitwerking van het kledingreglement.


Update activiteitencommissie

Een andere mooie ontwikkeling dit seizoen is dat we de activiteitencommissie nieuw leven hebben ingeblazen. De vorige commissie heeft veel voor de vereniging gedaan en veel leuke activiteiten georganiseerd welke hebben gezorgd voor verbinding, betrokkenheid en niet onbelangrijk, aanvullende omzet. We hebben echter gemerkt dat er behoefte is aan een activiteitencommissie die er is voor de gehele vereniging en die daarnaast een coördinerende rol speelt bij alle activiteiten die bij v.v. de Weide worden georganiseerd. Na een aantal gesprekken is het gelukt om een vernieuwde commissie aan te stellen welke gevormd wordt door Arjo Rosendal, Marco Kolk, Wesley Buning, Bart Otten en Ewout Mersman. De nieuwe commissie ging voortvarend van start en een jaarkalender met een groot aantal activiteiten was al bijna rond. Helaas gooide de Corona crisis roet in het eten waardoor de plannen in de ijskast moesten maar voor volgend seizoen kunnen we een volle activiteitenagenda verwachten!


Vrijwilligerszaken

Aan het eind van vorig seizoen heeft het bestuur ingestemd met het door een projectgroep opgestelde vrijwilligersbeleid. Met de invoering van dit beleid is dit seizoen gestart door de werkgroep vrijwilligerszaken. En dat is een hele klus! Het heeft al vele vrijwilligers opgeleverd,

die bij diverse onderdelen zijn ingezet bij bv. de kantinediensten, financiën, commissie sponsoring,

gastheer/ gastdame ontvangst verenigingen enz. Helaas heeft ook Corona invloed gehad op de inzet van leden bij de groenvoorziening en diverse klussen.

Carla Hagewoud beëindigt haar werkzaamheden. Wij bedanken Carla voor haar belangrijke inzet en bijdrage aan de Projectgroep en werkgroep vrijwilligerszaken.


Met sportieve groet,


Bestuur v.v. de Weide
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting