← Vorige pagina
Algemene ledenvergadering
25 november 2019


Beste leden,

Uitnodiging ledenvergadering

Dinsdag 10 dec a.s. om 19:30 uur zal de najaars-ledenvergadering plaatsvinden in de kantine van v.v. de Weide. Wij willen als bestuur daarbij alle leden van harte uitnodigen!

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering mei 2019
 3. Bestuursverkiezing
  - Verkiezing Albert van Dijk tot bestuurslid Jeugdzaken (Besluit)
  - Terugbrengen aantal bestuursleden van 9 naar 7 (Besluit)
 4. Verslag kascommissie met voorstel tot decharge (Besluit)
 5. Jaarrekening 2018-2019 (Besluit)
 6. Mededelingen bestuur
 7. Vragenronde
 8. Sluiting


De te behandelen stukken (verslag vergadering mei en de jaarrekening) worden op verzoek per email toegestuurd. Hiervoor kunt u mailen met secretaris Ciska Snel via secretaris@vvdeweide.nl. Voor een adequate beantwoording van vragen in de vragenronde, heeft het de voorkeur dat de vragen vooraf aan de secretaris worden toegestuurd.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting