Contributie

Voor alle leden van v.v. De Weide geldt dat zij verplicht zijn om de contributie via automatische incasso te laten innen. Dit gebeurt op de eerste werkdag van ieder kwartaal. Ongeveer veertien dagen voor de incasso ontvangt u een factuur per e-mail als aankondiging. 


Dit geeft u de gelegenheid om te zorgen voor voldoende saldo voor de incasso. Denkt u er alstublieft aan om bij wijziging van uw e-mailadres, deze ook aan de club door te geven. De contributiebedragen zijn inclusief kledingbijdrage, bondscontributies en
spelerspas.

Contributiebedragen seizoen 2020-2021
 Sectie Contributie

Accommodatie

Per seizoen

Per kwartaal

Senioren Veld

204

32

236

59,00

O19 (A) junioren

161

32

193

48,25

O17 (B) junioren

154

32

186

46,50

O15 (C) junioren

146

32

178

44,50

O13 (D) pupillen

136

32

168

42,00

O11 (E) pupillen

130

32

162

40,50

O9 (F) pupillen

124

32

156

39,00

(F) mini pupillen

84*


n.v.t.


84


21,00


Kabouters 4- en 5-jarigen

50*

n.v.t.

00
0,00

Senioren 35+, 45+ of 7x7

99*

n.v.t.

99

24,75

Niet-spelende KNVB leden

47

n.v.t.

47


11,75


* = Speciaal tarief


Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting (storno bijvoorbeeld), zullen wij u een betalingsherinnering sturen per e-mail met het verzoek om binnen veertien dagen zelf te betalen. Indien er ook dan geen betaling volgt, sturen wij u een aanmaning met een betaaltermijn van zeven dagen. Ontvangen wij dan opnieuw de betaling niet binnen die termijn, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Hierin wordt de gang naar het incassobureau aangekondigd indien u niet binnen veertien dagen betaald. 


Na deze termijn zal bij uitblijvende betaling de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Verdere maatregelen zoals het innemen van de KNVB voetbalpas van het betreffende lid en bijbehorend speelverbod behoren ook tot de maatregelen die het bestuur op dat moment kan nemen. Hieronder wordt dit proces schematisch weergegeven:

Lid worden, wijzigingen doorgeven of opzeggen?

----Ledenadministratie---

v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting